Laatste nieuws

“Minimaal een half miljoen aan schadeclaims, oplopende zorgtekorten (- 1,9 miljoen) en een bijna gehalveerde financiële buffer (- 4,5 miljoen) zonder er ook maar een visie of denkrichting tegenover te stellen hoe dit op te lossen. Dit college maakt er grote puinhoop van en CDA, ChristenUnie en SGP zien het gelaten aan”, stelt fractievoorzitter Mark Paters.

“Minimaal een half miljoen aan schadeclaims, oplopende zorgtekorten (- 1,9 miljoen) en een bijna gehalveerde financiële buffer (- 4,5 miljoen) zonder er ook maar een visie of denkrichting tegenover te stellen hoe dit op te lossen. Dit college maakt er grote puinhoop van en CDA, ChristenUnie en SGP zien het gelaten aan”, stelt fractievoorzitter Mark Paters.

“Minimaal een half miljoen aan schadeclaims, oplopende zorgtekorten (- 1,9 miljoen) en een bijna gehalveerde financiële buffer (- 4,5 miljoen) zonder er ook maar een visie of denkrichting tegenover te stellen hoe dit op te lossen. Dit college maakt er grote puinhoop van en CDA, ChristenUnie en SGP zien het gelaten aan”, stelt fractievoorzitter Mark Paters in een persbericht.

Helaas wordt het gebrek aan visie en daadkracht niet verbeterd in deze kadernota. Integendeel: dit college straalt nul ambitie uit en kan blijkbaar niet verder kijken dan het jaar 2020 omdat dat nou eenmaal moet …

GemeenteBelangen Twenterand [GBT] stelt financieel solide maatregelen voor om (kwetsbare) kinderen en jeugd te ontzien bij de bezuinigingen. Daarnaast wil GBT af van het financieel toezicht (code oranje) van de provincie. “Niet pas in 2018, zoals college en coalitie dat willen, maar zo snel mogelijk. Wij laten zien dat dat kan zonder de inwoners en voorzieningen te raken”, aldus Mark Paters.