Laatste nieuws

Helaas wordt het gebrek aan visie en daadkracht niet verbeterd in deze kadernota. Integendeel: dit college straalt nul ambitie uit en kan blijkbaar niet verder kijken dan het jaar 2020 omdat dat nou eenmaal moet …

GemeenteBelangen Twenterand [GBT] stelt financieel solide maatregelen voor om (kwetsbare) kinderen en jeugd te ontzien bij de bezuinigingen. Daarnaast wil GBT af van het financieel toezicht (code oranje) van de provincie. “Niet pas in 2018, zoals college en coalitie dat willen, maar zo snel mogelijk. Wij laten zien dat dat kan zonder de inwoners en voorzieningen te raken”, aldus Mark Paters.

De gevreesde paarse krokodil, die synoniem staat voor overdreven en klantonvriendelijke bureaucratie en regelzucht, heeft nu ook zijn intrede gedaan in het Twenterandse gemeentehuis. Dit concluderen wij naar aanleiding van een vandaag ontvangen brief, gestuurd aan de gemeenteraad, met een noodkreet van de Westerhaarse jeugd.

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter, heeft vandaag bepaald dat gemeenten - waaronder de gemeente Twenterand - inwoners niet zomaar mogen korten op huishoudelijke hulp zonder een duidelijke onderbouwing te geven. Ook moeten gemeenten passende hulp bieden (desnoods maatwerk) als dat nodig is, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Naar aanleiding van de goede resultaten, verwoord in het ‘Evaluatierapport Combinatiefuncties 2011-2014’ en de doelstelling uit de doelenboom (‘75% van de inwoners sporten en bewegen’) heeft de gemeenteraad 2 jaar geleden besloten een vervolg te geven aan de combinatiefuncties tot en met 31-12-2016. Echter de gemeente wil er nu mee stoppen, zonder dat de gedane toezeggingen zijn waargemaakt.